fbpx

El Govern aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei del mar

 In Novetats
  • L’aprovació d’aquesta llei, pionera en la matèria, té com a finalitat consolidar, adaptar i actualitzar els continguts en matèria de política marítima del Govern
  • El nou marc legal regularà i estructurarà l’Agenda Marítima de Catalunya, dotada d’eines de planificació, aplicació i governança

El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei del mar, que adaptarà i actualitzarà els continguts de la normativa en matèria de política marítima del Govern, actualment desfasada envers les normes internacionals i europees orientades al desenvolupament d’una política marítima integrada i una economia blava sostenible. La futura llei, la primera en la matèria, permetrà disposar així d’una norma moderna, ajustada al context i reptes actuals, que pugui donar millor resposta a les necessitats detectades en l’àmbit marítim i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

 

L’Agenda Marítima de Catalunya

Amb la voluntat de dotar la Generalitat d’un marc normatiu que doni coherència i permeti avançar vers una política marítima catalana integrada, la memòria preliminar de l’avantprojecte que s’aprova avui preveu la regulació i estructuració de l’Agenda marítima de Catalunya, dotada d’eines de planificació, aplicació i governança, entre d’altres.

 

Impuls de l’Economia Blava sostenible

D’acord amb els objectius de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030, la futura norma vol contribuir a l’impuls de l’Economia Blava sostenible a Catalunya i de la resta d’objectius generals que preveu aquest full de ruta en l’àmbit econòmic, mediambiental, social i ciutadà i de governança.

Per facilitar el desenvolupament sostenible de l’Economia Blava, la nova norma establirà un marc estructural favorable per a la promoció del coneixement, la innovació i la transferència tecnològica que permetin la progressiva descarbonització dels sectors marítims, necessària dins del marc de la imprescindible transició energètica del país, l’impuls de la bioeconomia i l’economia circular en l’àmbit marítim, la reducció de la contaminació del mar (abocaments, plàstics, etc.) i la sostenibilitat en general de les activitats que es realitzen a mar.

A més, cercarà la potenciació de la recerca i la innovació en relació amb el medi marí i costaner.

 

Conservació i protecció del medi i la biodiversitat marina

La futura llei contribuirà a assolir els objectius de conservació de la natura i protecció del medi i la biodiversitat marina, i de mitigació i adaptació al canvi climàtic per garantir l’equilibri entre l’ús i les activitats que es desenvolupen en el medi marítim i la protecció del medi ambient. Contribuirà en general a assolir els ODS de l’Agenda 2030 vinculats amb les activitats desenvolupades a mar i en especial a l’ODS 14: Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.

 

Implicació de tots els actors

El nou marc legal vol garantir una governança participativa de l’àmbit marí i del litoral on es coordinin els diferents actors. També permetrà promoure el coneixement sobre el medi marí i costaner i  millorar la planificació dels usos i les activitats que tenen lloc a l’espai marítim.  Així, establirà la figura de la Taula de Cogestió Marítima, d’àmbit territorial, prenent l’exemple de la que ja funciona al Baix Empordà, i redefinirà les eines per a la planificació espacial marítima en el marc de l’ordenació de l’espai marítim.

L’aprovació d’aquesta llei està prevista en el Pla de Govern de la XIV legislatura, i està recollida en el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per al període d’octubre de 2021 al juny de 2023.

 

 

 

 

La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013

Recent Posts