fbpx

El Govern aprova el pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-2026

 In Novetats
  • Té per objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària i alhora contribuir a consolidar el prestigi dels productes alimentaris catalans en el mercat nacional i internacional

El Govern de la Generalitat va aprovar a principis de juny el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-2026, l’instrument estratègic de referència de la intervenció pública en aquesta matèria.

El Pla, a més d’establir una base clara per a les intervencions en seguretat alimentària a mitjà termini, posa les bases per a una intervenció integrada, una millor coordinació i una millor posició per anticipar-se a les necessitats i futurs reptes.

El document comprèn les actuacions i els programes que s’han de dur a terme els pròxims cinc anys per assolir les finalitats previstes:

  • Prevenir les malalties de transmissió alimentària.
  • Reduir l’exposició de les persones als perills vehiculats per aliments.
  • Mantenir un nivell elevat de protecció dels interessos de la ciutadania en matèria alimentària.
  • Consolidar el prestigi dels productes alimentaris catalans en el mercat nacional i internacional.

13 objectius estratègics i 109 línies d’intervenció

Com el pla anterior, el nou document inclou tant els objectius estratègics,  i també els objectius específics que suposen més concreció a l’hora d’assolir els propòsits fixats. Així, el nou Pla estableix 13 objectius estratègis, 63 específics i 109 línies d’intervenció: avaluació de riscos, gestió de riscos, gestió de seguretat alimentària, comunicació i xarxes de treball i qualitat.

Entre les 13 accions específiques que cal impulsar destaquen:

  • Potenciar els sistemes d’avaluació, vigilància, alerta primerenca i resposta ràpida davant de riscos emergents, com per exemple els derivats del canvi climàtic, nous aliments, noves tendències alimentàries i noves tecnologies.
  • Impulsar la reducció de l’ús dels fitosanitaris de major perillositat i l’ús responsable de fitosanitaris.
  • Impulsar la reducció i l’ús responsable dels antibiòtics i reforçar la vigilància de les resistències microbianes a tota la cadena alimentària.
  • Garantir una major transparència respecte a la implementació i els resultats dels programes de vigilància i control oficial en seguretat alimentària.
  • Donar un nou impuls a la comunicació del risc i desenvolupar millors mecanismes de lluita contra la desinformació i les notícies enganyoses en matèria de seguretat alimentària.

 

 

 

 

La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013

Recent Posts